جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بر بال سخن 03:30
نسیم سحر(ویژه اذان صبح) 04:35
افق روشن 05:30
خبر 06:00
نفس صبح (قرآن و ترجمه) 06:05
تقویم تاریخ 06:20
پند سردندانه 06:35
جمعه های انتظار 07:06
خبر 08:00
لبخند ایرانی 09:00
گنجینه فرهنگ 11:00
ویژه اذان ظهر 11:45
در حریم نور 12:30
شور نور 13:15
راه ولایت 13:20
راه رستگاران 13:25
قصه آدینه 15:00
اخبار استان 16:00
ویژه اذان مغرب 17:45
محله گردی 18:30