جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
رله شبکه خبر 00:01
شب های ایران 00:31
ارم استیشن و سازیان 02:00
اقتصاد روز 03:00
ایران 03:13
تامین 03:32
ریحانه 03:48
قرار شاعرانه 04:16
هی جار 04:38
اذان صبح و مناجات 05:20
آیه های نور 05:23
راه ولایت 05:34
رله شبکه 06:00
صبح و زندگی 06:30
خبر 07:00
ادامه صبح و زندگی 07:10
سلامت باشید 08:30
پیک روز 09:00
زندگی جاریست 09:15
خبر 10:00
شکوفه ها 10:15
هی جار 10:30
اخبار اقتصادی 11:00
در حریم نور-اذان ظهر 11:45
در مسیر توسعه 12:30
نمایش 13:30
خبر 14:00
پیک عصر 14:45
باغ اندیشه 15:05
جاده جوانی 15:10
خبر عصرگاهی 16:00
فصل نقره ای 16:15
موج زنده رود 16:30
راه ولایت 17:55
قران -اذان مغرب 18:07
فانوس 18:14
دلنوازان 18:30
آوای روستا 19:00
گنجینه فرهنگ 20:30
خبر سراسری 21:00
مدافعان حرم 21:30
سازیان 22:00
تکرار نمایش 23:00
دلنوازان 23:30