جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بر بال سخن 03:30
نسیم سحر(ویژه اذان صبح) 05:00
کاشانه مهر 05:30
خبر 06:00
نفس صبح (قرآن و ترجمه) 06:05
تقویم تاریخ 06:20
اخبار سراسری 07:00
خبر 08:00
اخبار استان 10:00
شکوفه ها 10:15
خبر اقتصادی 11:00
اقتصاد روز 11:15
برای ایران 12:00
در حریم نور 12:30
ویژه اذان ظهر 13:00
شور نور 13:15
راه ولایت 13:20
نمایش تامینی 13:30
پیک روز2 14:45
اخبار استان 16:00
فصل نقره ای 16:15
خبر ورزشی 17:00
باغ اندیشه 17:10
جاده جوانی 17:15
مدرسه عشق 18:03
موج زنده رود 18:30
ویژه اذان مغرب 19:40
آوای روستا 21:00
نمایش 23:00
دلنوازان 23:30