جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرهای کرونا 00:25
شب های ایران 00:30
سازیان 02:05
گام دوم 03:00
قرار شاعرانه 03:15
مسابقه ثانیه ها 03:45
راه ولایت 04:15
گل بنگ 04:20
نمایش 05:00
هی جار 05:30
تسنیم 06:00
چه حال چه خور 06:30
خبر بامدادی استان 07:00
صبح و زندگی 07:05
خبر 08:00
سلامت باشید 08:30
پیک روز 09:00
زندگی جاریست 09:15
اخبار 10:00
هوای زمین 10:10
شکوفه ها 10:15
هی جار 10:30
اخبار اقتصادی 11:00
اقتصاد پایدار 11:15
در حریم نور + مقدمات اذان ظهر 11:30
در مسیر توسعه 12:00
راه ولایت 12:20
گنجینه فرهنگ 12:31
استان و توسعه 13:00
ارتباط با فرمانداران 13:25
نمایش 13:30
خبر سراسری 14:00
پیک روز 14:45
شما بپرسید 15:00
اخبار استان 16:00
فصل نقره ای 16:20
موج زنده رود 16:30
خبر 18:00
جاده جوانی 18:30
اقتصاد پایدار 19:15
در مسیر توسعه 19:30
بنگ آبادی 20:00
گام دوم 20:45
سلامت باشید 21:30
سازیان 22:00
نمایش 23:00
دلنوازان 23:30