شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های بام ایران/تکرار 01:00
مستند 02:00
سینما پشت پرده 03:00
مناجات امیر 04:30
لحظه های آسمانی(ویژه اذان صبح) 05:00
فیروزه 05:30
مستند ایران 06:00
موشن گرافیک 07:00
آواهای محلی سرزمین ایران 07:30
سرود ملی /صلوات خاصه 08:00
فرمانده 08:30
سفر نامه جهان بین 08:35
دانستنی ها 09:00
دسترنج 09:30
تابستانه 09:50
سلامت باشید 10:00
مجموعه جاده چالوس 11:00
مستند مراکز 11:55
گلدسته های دعا 12:40
دیار مهر-تکرار 13:30
فیلم سینمایی 14:00
آنونس سینمایی 15:40
بچه ها سلام -تکرار 16:00
خبر عصرگاهی 17:00
یخ در بهشت 17:20
حرف آخر 17:25
زیر یک سقف 18:00
آگاهی رهایی 19:00
رهپویان 19:25
خبر شامگاهی 20:00
شب های بام ایران 21:00
خبر شبانگاهی 23:00
فیلم سینمایی(تکرار) 23:30