شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی(تکرار) 00:05
ضد گلوله/ تکرار 03:05
روح الغزل 04:05
مناجات امیر (ع) 04:30
ویژه اذان صبح 05:00
سخنرانی 05:25
فیروزه 06:05
انیمیشن 06:35
موشن گرافیک 07:05
مستند ایران 07:30
آواهای محلی سرزمین ایران 08:30
خنده بازار 08:40
ضد گلوله 09:00
زیر یک سقف/ تکرار 11:00
مجموعه لژیونر/ تکرار 11:50
گلدسته های دعا 12:40
راهیان نور 13:30
فیلم سینمایی 14:00
آنونس سینمایی 15:40
اینجا چراغی روشن است 17:40
ویژه سپاه 18:30
لحظه های آسمانی 19:40
خبر شامگاهی 20:00
مسابقه کوچ 22:05
مجموعه لژیونر 22:35
خبر شبانگاهی 23:00