شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند 02:00
سینما پشت پرده 03:00
روح الغزل 03:45
مناجات امیر 04:05
لحظه های آسمانی(ویژه اذان صبح) 04:45
سخنرانی 05:15
فیروزه 05:35
مستند ایران 06:00
دلنوازان 07:30
سرود ملی /صلوات خاصه 08:00
مسابقه کوچ 08:15
دانستنی ها 09:00
خنده بازار 09:25
زیر یک سقف 10:00
گلدسته های دعا (اذان ظهر) 11:05
مجموعه ساخت ایران -تکرار 12:05
فرقه های سری 12:45
مستند تولیدی1 13:30
فیلم سینمایی 14:00
آنونس سینمایی 15:40
سیمای ورزش تکرار 16:00
خبر عصرگاهی 17:00
لحظه های آسمانی(ویژه اذان مغرب) 17:20
حرف آخر 17:45
مستند مراکز 18:20
مشارکتی/تولیدی/دلنوازان 19:15
خبر شامگاهی 20:00
سیمای همدلی 20:35
شب های بام ایران 21:00
مجموعه ساخت ایران 22:00
فرستاده 22:05
خبر شبانگاهی 23:00
آگهی 23:25
فیلم سینمایی(تکرار) 23:30