شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های بام ایران-تکرار 01:15
مستند 02:30
مناجات امیر 03:10
دلنوازان 03:40
مقدمات اذان صبح 04:40
قصه های تبیان 05:00
آبی وحشی بی انتها 06:00
آواهای محلی 07:00
تامین 07:30
مستند اییرانشهر 08:10
عقیق 09:00
زیر یک سقف-تکرار 10:00
جهش تولید 11:15
تولید تامین 11:50
گلدسته های دعا 13:00
یاد یاران 13:30
جشنواره سینمایی 14:00
بچه ها سلام -تکرار 16:00
خبر 17:00
حرف آخر 17:30
چشم انداز 18:00
نسیم معرفت 19:20
سلامی به بهشت 19:45
خبر 20:00
گنجینه هنر 20:40
بنگ بارون 21:20
مجموعه فوق لیسانسه ها 22:10
خبر 23:00