شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های بام ایران/تکرار 01:00
مستند 02:00
سینما پشت پرده 03:00
روح الغزل 03:45
فیروزه 04:00
مناجات امیر 05:00
لحظه های آسمانی(ویژه اذان صبح) 05:20
مستند ایران 06:00
گربه ای به نام لوپو 07:00
نیمه پنهان ماه 07:30
صلوات خاصه 08:00
مستند سیاره زمین 08:10
سیمای ورزش 09:00
زیر یک سقف 10:00
دل افروزان 11:00
گلدسته های دعا (اذان ظهر) 11:30
مجموعه نوار زرد 12:30
مستند 13:30
فیلم سینمایی 14:00
آنونس سینمایی 15:40
بچه ها سلام -تکرار 16:00
خبر عصرگاهی 17:00
لحظه های آسمانی(ویژه اذان مغرب) 17:10
کارنامه صد 17:45
مستند مراکز 18:15
آگاهی رهایی 19:10
خبر شامگاهی 20:00
جوونی سلام 20:15
شب های بام ایران 21:00
مجموعه نوار زرد 22:00
خبر شبانگاهی 23:00
آگهی 23:25