شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های بام ایران/تکرار 01:00
مستند 02:00
سینما پشت پرده 03:00
لحظه های آسمانی(ویژه اذان صبح) 04:00
مناجات امیر 04:40
فیروزه 05:30
مستند ایران 06:00
موشن گرافیک 07:00
آواهای محلی سرزمین ایران 07:30
سرود ملی /صلوات خاصه 08:00
ضد گلوله 08:30
دانستنی ها 09:00
آدرنالین 09:30
سلامت باشید 10:00
مجموعه بیمار استاندارد-تکرار 11:00
زیر یک سقف 11:55
گلدسته های دعا 12:40
فیلم سینمایی 14:00
آنونس سینمایی 15:40
بچه ها سلام -تکرار 16:00
خبر عصرگاهی 17:00
یادگیری برتر 17:25
زیر یک سقف 18:00
خبر شامگاهی 20:00
جوونی سلام 20:30
شب های بام ایران 21:00
مجموعه بیمار استاندارد 22:05
خبر شبانگاهی 23:00
فیلم سینمایی(تکرار) 23:30