شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند بی راهه 00:50
شب های بام ایران/تکرار 01:00
مستند 02:00
سینما پشت پرده 03:00
روح الغزل 03:45
مناجات امیر 04:05
لحظه های آسمانی(ویژه اذان صبح) 04:30
سخنرانی 05:00
فیروزه 05:25
مستند ایران 06:00
خبر 7 07:00
دلنوازان 07:30
سرود ملی /صلوات خاصه 08:00
سفری دیگر 08:15
سریال نیل در خون 09:00
زیر یک سقف تکرار 10:00
یخ در بهشت2 10:20
گلدسته های دعا (اذان ظهر) 11:05
فرستاده تکرار 12:05
سیمای همدلی-تکرار 13:30
فیلم سینمایی 14:00
آنونس سینمایی 15:40
بچه ها سلام 16:00
خبر عصرگاهی 17:00
بربلندای بام ایران 17:15
حرف آخر/تکرار 17:20
لحظه های آسمانی(ویژه اذان مغرب) 18:00
مستند مراکز 18:20
مشارکتی/تولیدی/دلنوازان 19:15
رهپویان 19:25
خبر شامگاهی 20:00
مستند تولیدی2 20:35
شب های بام ایران 21:00
فرستاده 22:05
خبر شبانگاهی 23:00
آگهی 23:25
فیلم سینمایی(تکرار) 23:30