شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های بام ایران /تکرار 00:01
فیلم سینمایی(تکرار) 01:05
مستند/ تکرار 03:05
مناجات امیر (ع) 04:00
لحظه های آسمانی 04:25
سخنرانی 04:55
فیروزه 06:05
دانستنی ها 06:30
انیمیشن بانی و نانی 07:05
هنوز آواز می آید 07:25
صلوات ایت الکرسی 08:00
ترنم صبحگاهی 08:05
بر بلندای بام ایران 08:25
شادمانه 08:40
مجموعه دونگ یی 09:00
زیر یک سقف 10:00
طنزپیشگان 11:00
دم نوش و عطاری 11:40
مجموعه سال های دور از خانه /تکرار 12:05
ترنم(ویژه اذان ظهر) 13:00
بربام افتخار/ تکرار 13:30
فیلم سینمایی 14:00
آنونس سینمایی 15:40
خبر عصرگاهی 17:00
بچه ها سلام 17:15
مستند 18:00
گشتی با مش نوروز و غضنفر 18:30
آگاهی رهایی 18:40
نگین زاگرس 19:00
قرارگاه ایمانی + اذان مغرب 19:30
خبر شامگاهی 20:00
با کارون 20:25
شب های بام ایران 21:00
مجموعه دودکش 22:05
خبر شبانگاهی 23:00
مجموعه دونگ یی 23:25