شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های بام ایران /تکرار 00:45
دلنوازان/تکرار 01:30
مستند 02:15
راز دیار برفی /تکرار 03:00
روح الغزل 03:40
مناجات حضرت امیر 04:00
لحظه های آسمانی(ویژه اذان صبح) 04:30
سخنرانی مذهبی 04:50
فیروزه 05:10
سرود ملی 06:00
دریاها و اقیانوس ها 06:30
ناخونک 07:30
صلوات خاصه 08:00
شب های بام ایران /تکرار 08:10
مجموعه پادری /تکرار 09:00
زیر یک سقف 10:00
سلامت باشید 11:15
دل افروزان 11:40
میان برنامه 11:45
لحظه های آسمانی(ویژه اذان ظهر) 12:05
راز دیار برفی 12:30
گام دوم /تکرار 13:30
فیلم سینمایی 14:00
میان برنامه 15:40
بچه ها سلام -زنده 16:00
خبر عصرگاهی 17:00
حرف آخر 17:15
لحظه های آسمانی(ویژه اذان مغرب) 17:30
حرف آخر 17:45
ناخونک 18:30
از بام ایران 19:15
رهنمود 19:40
خبر شامگاهی 20:00
جوونی سلام 20:30
شب های بام ایران 21:00
مجموعه پادری 22:00
انتخاب 22:45
خبر شبانگاهی 23:00
بازپخش فیلم سینمایی 23:35