شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های بام ایران-تکرار 01:15
طنز پیشگان 02:40
دلنوازان 03:40
مقدمات اذان صبح 04:40
قصه های تبیان 05:00
جز خوانی قران کریم -تکرار 05:20
آبی وحشی بی انتها 06:00
آواهای محلی 07:00
ناخونک 07:30
شب های بام ایران-تکرار 08:10
مسابقه تش بنکو 09:00
زیر یک سقف 10:00
سلامت باشید 11:00
تولید تامین 11:50
گلدسته های دعا 13:00
دل افروزان 13:30
جشنواره سینمایی 14:00
بچه ها سلام 16:00
خبر 17:00
حرف آخر 17:30
تامین 18:00
جهش تولید 19:20
سلامی به بهشت 19:45
خبر 20:00
شب های بام ایران 21:00
مجموعه فوق لیسانسه ها 22:10
خبر 23:00
سینمایی/تکرار 23:30