شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی 00:00
شب های بام ایران/تکرار 00:50
مسابقه فرمانده/بازپخش 01:30
مستند 02:15
مجموعه دلدادگان/تکرار 03:00
روح الغزل 03:40
مناجات حضرت امیر 04:00
لحظه های آسمانی(ویژه اذان صبح) 04:30
سخنرانی مذهبی 04:50
فیروزه 05:10
سرود ملی 06:00
ابرماهی ها 06:30
از لاک جیغ تا خدا 07:15
پرورش دنیایی سبزتر 07:40
صلوات خاصه 08:00
مسابقه فرمانده 08:10
مجموعه سارق روح 09:00
زیر یک سقف تکرار 10:00
سخنرانی مذهبی 11:30
میان برنامه 12:10
رونق تولید 13:40
فیلم سینمایی 14:00
یک سال کشاورزی و دامپروری 15:20
میان برنامه 15:40
بچه ها سلام 16:00
خبر عصرگاهی 17:00
حرف آخر 17:15
میان برنامه 18:00
لحظه های آسمانی(ویژه اذان مغرب) 18:15
مستند مراکز 18:30
حرف آخر 19:00
جوونی سلام 19:15
خبر شامگاهی 20:00
چهارمحال و بختیاری از کهن تا کنون 20:30
شب های بام ایران 21:00
مجموعه سارق روح 22:00
بازپخش فیلم سینمایی 22:35
خبر شبانگاهی 23:00
لحظه های آسمانی(ویژه اذان ظهر) 23:50