شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند ایران فارس 00:00
تکرار شبهای بام ایران 00:05
فیلم سینمایی(تکرار) 01:05
مستند 03:05
فیروزه 04:05
مناجات امیر (ع) 04:35
لحظه های آسمانی 05:00
سخنرانی 05:35
دانستنی ها 06:30
شکرستان 07:05
نغمه ها 07:30
صلوات ایت الکرسی 08:00
ترنم صبحگاهی 08:05
روز خدا 08:30
تکرار نگین زاگرس 08:40
تکرار/ مجموعه سالهای دور از خانه 09:00
تماشاخانه انیمیشن 11:05
ویژه اذان ظهر 13:08
فیلم سینمایی 14:00
آنونس سینمایی 15:40
سلامت باشید-تکرار 16:05
خبر عصرگاهی 17:00
جلسه معارف 18:03
مبانی اعتقادی 19:05
خبر شامگاهی 20:00
ویژه اذان مغرب 20:16
شب های بام ایران 21:00
خبر شبانگاهی 23:00
سالهای دور از خانه 23:25