شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی(تکرار) 00:05
مستند 03:00
ملازمان حرم 04:05
مناجات امیر (ع) 04:30
سخنرانی 05:25
فیروزه 06:05
دانستنی ها 06:35
انیمیشن 07:05
ترنم صبحگاهی 08:30
نگارستان 08:40
مجموعه شاید برای شما هم اتفاق بیفتد 09:00
مستند 11:00
ویژه اذان ظهر 11:45
فیلم سینمایی 14:00
آنونس سینمایی 15:40
خونه مهر / تکرار 16:00
خبر عصرگاهی 17:00
از خدا برکت 17:15
لحظه های آسمانی 17:45
ویژه سپاه 19:05
خبر شامگاهی 20:00
رویش 20:20
خبر شبانگاهی 23:00