شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی(تکرار) 00:05
شب های بام ایران/تکرار 01:00
مستند 02:00
ضد گلوله/ تکرار 03:05
روح الغزل 04:05
مناجات امیر (ع) 04:30
ویژه اذان صبح 05:00
سخنرانی 05:25
فیروزه 06:05
انیمیشن 06:35
موشن گرافیک 07:05
مستند ایران 07:30
سرود ملی-صلوات خاصه 08:00
آواهای محلی سرزمین ایران 08:30
خنده بازار 08:40
ضد گلوله 09:00
سلامت باشید 10:00
مجموعه لژیونر/ تکرار 11:50
گلدسته های دعا 12:40
فیلم سینمایی 14:00
آنونس سینمایی 15:40
مستند 16:05
خبر عصرگاهی 17:00
آگاهی رهایی 19:05
لحظه های آسمانی 19:40
خبر شامگاهی 20:00
سفر به شهرستانها 20:35
شبهای بام ایران 21:05
مجموعه لژیونر 22:05
خبر شبانگاهی 23:00