شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی/تکرار 00:00
شب های بام ایران-تکرار 01:15
طنز پیشگان 02:30
دلنوازان 04:00
مناجات امیر 04:30
دریاها و اقیانوس ها 05:05
لحظه های آسمانی 05:20
مستند زندگی 06:05
پذیرایی ساده 06:50
ناخونک 07:20
روز نو/ تکرار 08:10
هشدار برای کبری 11 09:00
زیر یک سقف 10:00
گلدسته های دعا 11:35
سلامت باشید 12:20
سرزمین من 13:30
جشنواره سینمایی 14:00
کنکور اسان 15:30
بچه ها سلام 16:00
خبر 17:00
ویژه اذان مغرب 17:25
ابر ماهی ها 18:10
حرف آخر / تامین 19:10
سلامی به بهشت 19:45
خبر 20:00
فصل طلایی 20:40
بانوی بی نشان 21:00
هشدار برای کبری 11 22:10
خبر 23:00