شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دل افروزان 00:50
هنوز آواز می آید 01:00
مستند 02:00
سینما پشت پرده 03:00
روح الغزل 03:45
مناجات امیر 04:05
لحظه های آسمانی(ویژه اذان صبح) 05:00
سخنرانی 05:15
فیروزه 05:35
تاریخ از این ور 06:30
مستند ایران 07:00
آب و رنگ 07:30
صلوات خاصه 08:00
خنده بازار 08:10
من نباید زنده باشم 08:15
دانستنی ها 09:00
تماشاخانه 09:35
گلدسته های دعا (اذان ظهر) 11:05
مجموعه حالت خاص تکرار 12:05
راهیان نور 13:25
فیلم سینمایی 14:00
آنونس سینمایی 15:40
بچه ها سلام -تکرار 16:00
خبر عصرگاهی 17:00
لحظه های آسمانی(ویژه اذان مغرب) 17:10
طنز پیشگان 18:20
ویژه سپاه 19:15
خبر شامگاهی 20:00
میعاد آدینه 20:30
سیمای ورزش 21:00
مجموعه حالت خاص 22:00
خبر شبانگاهی 23:00
آگهی 23:25
فیلم سینمایی(تکرار) 23:30