شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مسابقه ضد گلوله 00:50
شب های بام ایران/تکرار 01:30
مستند 02:15
سینما پشت پرده 03:00
روح الغزل 03:45
فیروزه 04:00
لحظه های آسمانی(ویژه اذان صبح) 04:10
سخنرانی مذهبی 04:50
فیروزه 05:10
سرود ملی 06:00
مستندایران 06:30
مجموعه طنز ناخونک 07:00
آواهای سرزمین من 07:35
صلوات خاصه 08:00
دریاها و اقیانوس ها 08:10
مسابقه ضد گلوله 09:00
زیر یک سقف 10:00
دل افروزان 11:00
مجموعه شعمدونی-تکرار 11:30
ویژه برنامه 12:25
اذان ظهر 13:10
طرح تقویت مبانی اعتقادی 13:30
فیلم سینمایی 14:00
حرف آخر 15:40
بچه ها سلام -تکرار 16:00
خبر عصرگاهی 17:00
حرف آخر 17:15
ناخونک 18:00
تولیدی 19:10
سفربه شهرستان ها 19:30
خبر شامگاهی 20:00
لحظه های آسمانی(ویژه اذان مغرب) 20:35
شب های بام ایران 21:00
مجموعه شعمدونی 22:00
بازپخش فیلم سینمایی 22:35
خبر شبانگاهی 23:00
ویژه شب قدر 23:35