اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۶

آرشیو تولیدات ویژه

 

 

جدول پخش

14:00

فیلم سینمایی

20:00

خبر شامگاهی

00:05

فیلم سینمایی(تکرار) چهارشنبه

14:00

فیلم سینمایی چهارشنبه

20:00

خبر شامگاهی چهارشنبه

00:05

فیلم سینمایی(تکرار) پنج شنبه

14:00

فیلم سینمایی پنج شنبه

20:00

خبر شامگاهی پنج شنبه

00:05

فیلم سینمایی(تکرار) جمعه

14:00

فیلم سینمایی جمعه

20:00

خبر شامگاهی جمعه

00:01

مجموعه پرده نشین/تکرار شنبه

00:05

فیلم سینمایی(تکرار) شنبه

01:05

ورزش بام ایران/تکرار شنبه

03:00

مستند شنبه

04:05

ملازمان حرم شنبه

04:30

مناجات امیر (ع) شنبه

05:25

سخنرانی شنبه

06:05

فیروزه شنبه

06:35

دانستنی ها شنبه

03:30

بر بال سخن شنبه

04:35

نسیم سحر(ویژه اذان صبح) شنبه

05:30

افق روشن شنبه

06:00

خبر شنبه

06:05

نفس صبح (قرآن و ترجمه) شنبه

06:20

تقویم تاریخ شنبه

07:00

اخبار سراسری شنبه

08:00

خبر شنبه

10:00

اخبار استان شنبه

11:00

خبر اقتصادی شنبه