حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

آرشیو تولیدات ویژه

 

 

جدول پخش

20:00

خبر شامگاهی یک شنبه

00:05

فیلم سینمایی(تکرار)

14:00

فیلم سینمایی

20:00

خبر شامگاهی

00:05

فیلم سینمایی(تکرار) سه شنبه

14:00

فیلم سینمایی سه شنبه

20:00

خبر شامگاهی سه شنبه

00:05

فیلم سینمایی(تکرار) چهارشنبه

14:00

فیلم سینمایی چهارشنبه

20:00

خبر شامگاهی چهارشنبه

00:05

فیلم سینمایی(تکرار) پنج شنبه

14:00

فیلم سینمایی پنج شنبه

20:00

خبر شامگاهی پنج شنبه

00:05

فیلم سینمایی(تکرار) جمعه

14:00

فیلم سینمایی جمعه

20:00

خبر شامگاهی جمعه

00:05

فیلم سینمایی(تکرار) شنبه

01:00

هنوز آواز می آید شنبه

03:05

مستند 5 شنبه

04:05

روح الغزل شنبه

03:30

بر بال سخن شنبه

05:00

نسیم سحر(ویژه اذان صبح) شنبه

05:30

کاشانه مهر شنبه

06:00

خبر شنبه

06:05

نفس صبح (قرآن و ترجمه) شنبه

06:20

تقویم تاریخ شنبه

07:00

اخبار سراسری شنبه

08:00

خبر شنبه

10:00

اخبار استان شنبه

10:15

شکوفه ها شنبه

11:00

خبر اقتصادی شنبه