حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۷

آرشیو تولیدات ویژه

 

 

جدول پخش

23:30

فیلم سینمایی(تکرار) یک شنبه

14:00

فیلم سینمایی

23:30

فیلم سینمایی(تکرار)

14:00

فیلم سینمایی سه شنبه

23:30

فیلم سینمایی(تکرار) سه شنبه

14:00

فیلم سینمایی چهارشنبه

23:30

فیلم سینمایی(تکرار) چهارشنبه

14:00

فیلم سینمایی پنج شنبه

23:30

فیلم سینمایی(تکرار) پنج شنبه

14:00

فیلم سینمایی جمعه

23:30

فیلم سینمایی(تکرار) جمعه

01:00

هنوز آواز می آید شنبه

02:00

مستند 5 شنبه

03:00

سینما پشت پرده شنبه

04:00

لحظه های آسمانی(ویژه اذان صبح) شنبه

04:40

مناجات امیر شنبه

05:30

فیروزه شنبه

06:00

مستند ایران شنبه

07:00

موشن گرافیک شنبه

07:30

آواهای محلی سرزمین ایران شنبه

03:00

قصه های سرزمین من شنبه

03:30

بر بال سخن شنبه

04:00

گلشن خیال شنبه

04:15

نسیم سحر (اذان صبح ) شنبه

04:45

قران و ادعیه شنبه

05:06

هی جار شنبه

05:30

کاشانه مهر شنبه

06:00

خبر شنبه

06:05

نفس صبح (قرآن و ترجمه) شنبه

06:20

تقویم تاریخ شنبه

06:35

صبح و زندگی شنبه

07:00

اخبار سراسری شنبه

08:00

خبر شنبه

10:00

اخبار استان شنبه

10:15

شکوفه ها شنبه