اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۶

آرشیو تولیدات ویژه

 

 

جدول پخش

01:05

فیلم سینمایی(تکرار)

08:05

ترنم صبحگاهی

14:00

فیلم سینمایی

20:00

خبر شامگاهی

01:05

فیلم سینمایی(تکرار) دوشنبه

08:05

ترنم صبحگاهی دوشنبه

14:00

فیلم سینمایی دوشنبه

20:00

خبر شامگاهی دوشنبه

01:05

فیلم سینمایی(تکرار) سه شنبه

08:05

ترنم صبحگاهی سه شنبه

14:00

فیلم سینمایی سه شنبه

20:00

خبر شامگاهی سه شنبه

01:05

فیلم سینمایی(تکرار) چهارشنبه

08:05

ترنم صبحگاهی چهارشنبه

14:00

فیلم سینمایی چهارشنبه

20:00

خبر شامگاهی چهارشنبه

01:05

فیلم سینمایی(تکرار) پنج شنبه

08:05

ترنم صبحگاهی پنج شنبه

14:00

فیلم سینمایی پنج شنبه

20:00

خبر شامگاهی پنج شنبه

02:05

سازیان شنبه

03:05

نجوای نیاز( ویژه سحر) شنبه

05:00

ترتیل قرآن شنبه

05:06

هی جار شنبه

06:05

نفس صبح (قرآن و ترجمه) شنبه

06:20

تقویم تاریخ شنبه

08:00

خبر شنبه

10:00

اخبار استان شنبه

11:00

خبر اقتصادی شنبه

12:30

در حریم نور شنبه

13:00

ویژه اذان ظهر شنبه